โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 พ.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 63 ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
01 พ.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62 ปฏิทินการศึกษา 1/2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
01 พ.ย. 61 ถึง 29 มี.ค. 62 ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/256

ปฏิทินกิจกรรม

โรงเรียนวีรธาดา อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

 


  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

 

เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

 

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

 

วันราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

 

กีฬาสี (วีรธาดาเกมส์ ๒๕๖๑)

  ธันวาคม  ๒๕๖๑

 

วันพ่อแห่งชาติ

๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑

 

ค่ายภาษาอังกฤษ และวันคริสต์มาส

๒๙ - ๓๐ - ๓๑ธันวาคม  ๒๕๖๑

 

ปิดเรียนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

  มกราคม  ๒๕๖๒

 

ปิดเรียนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

๑๒  มกราคม  ๒๕๖๒

 

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒

๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒

 

วันครู ๒๕๖๒

๒๘ - ๒๘ - ๓๐มกราคม๒๕๖๒

 

สอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒                  และประเมินพัฒนาการอนุบาล

๑๑ - ๑๒ - ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๒

 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๒

 

พิธีมอบใบเกียรติบัตรแด่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓   และมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น

  เมษายน ถึง ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๒

 

ปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เปิดเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์