โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
คณะผู้บริหาร

ดร.วีรธาดา สำเนียง
ประธานบริหารโรงเรียนวีรธาดา

นางนนทพร สำเนียง
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

นางเมตตา ทรงทันตรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา