โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพาน้องท่องโลกกว้าง เยี่ยมชมกองบิน 23 กองทัพอากาศ จังหวัดอุดรธานี ตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ตัวแทนนักเรียน ทดลองนักเครื่องบินรบ ของกองทัพอากาศ
นักเรียนและคณะครูร่วมถ่ายภาพกับนักบิน กองบิน 23
อาจารย์นนทพร สำเนียง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ กองบิน 23
อาจารย์นนทพร สำเนียง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ มอบของที่ระลึก
นักเรียนและคณะครูร่วมถ่ายภาพกับนักบิน กองบิน 23
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,11:51   อ่าน 51 ครั้ง