โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม
นักเรียนนั่งสมาธิ
คณะครูอบรมจริยธรรมนักเรียน
นักเรียนสวดมนต์ข้ามปี
ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์สุนทร ละเอียดดี นำนักเรียนเดินจงกรม ฝึกจิตรให้มีสมาธิ
นักเรียนสวดมนต์ข้ามปี
นักเรียนเดินจงกรม ฝึกจิตรให้มีสมาธิ
นักเรียนสวดมนต์ข้ามปี
นักเรียนเดินจงกรม
นักเรียนนั่งสมาธิ
นักเรียนนั่งสมาธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์สุนทร ละเอียดดี อบรมจริยธรรมนักเรียน
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2562,11:53   อ่าน 508 ครั้ง