โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
อาจารย์นนทพร สำเนียง (ผู้รับใบอนุญาต/(ผู้จัดการ) เป็นประธานเปิดงานวันเด็กหรรษา วีรธาดาก้าวไกล ประจำปี 2562
คุณครูวีระศักดิ์ พวกเมืองพล อ่านคำขวัญและ สาร วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
คุณครูตรีรัตน์ ศรีมุกดา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมวันเด็กหรรษา วีรธาดาก้าวไกล ประจำปี 2562
ผู้ปกครองร่วมมอบรางวัลให้นักเรียน
ผู้อำนวยการสุนทร ละเอียดดี ประธานจัดงาน
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ปกครองร่วมมอบรางวัลให้นักเรียน
ผู้ปกครองร่วมมอบรางวัลให้นักเรียน
ผู้ปกครองร่วมมอบรางวัลให้นักเรียน
ผู้ปกครองร่วมมอบรางวัลให้นักเรียน
การแสดงความสามารถของนักเรียนทุกระดับชั้น
การแสดงความสามารถของนักเรียนทุกระดับชั้น
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2562,08:43   อ่าน 411 ครั้ง