โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวีรธาดา จัดกิจกรรมพาน้องๆ อนุบาลท่องโลกกว้างเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกชั้นเรียน แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของเรา และส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามเป้าประสงค์ของโรงเรียนว่า “เราสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นอัจฉริยะได้" ( เรียนเก่ง นิสั
เตรียมตัวเดินทางด้วยรถตู้โรงเรียนครับ
เตรียมตัวเดินทางด้วยรถตู้โรงเรียนครับ
เตรียมตัวเดินทางด้วยรถตู้โรงเรียนครับ
เตรียมตัวเดินทางด้วยรถตู้โรงเรียนครับ
เตรียมตัวเดินทางด้วยรถตู้โรงเรียนครับ
เตรียมตัวเดินทางด้วยรถตู้โรงเรียนครับ
เตรียมตัวเดินทางด้วยรถตู้โรงเรียนครับ
เตรียมตัวเดินทางด้วยรถตู้โรงเรียนครับ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้การต้อมรับคณะน้องๆ อนุบาลจากโรงเรียนวีรธาดา
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้การต้อมรับคณะน้องๆ อนุบาลจากโรงเรียนวีรธาดา
ตั้งใจฟังบรรยายพิเศษจากคุณครู
ตั้งใจฟังบรรยายพิเศษจากคุณครู
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,13:12   อ่าน 195 ครั้ง