โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวีรธาดา โดยท่านประธานบริหารโรงเรียน ดร.วีรธาดา สำเนียง และผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ อ. นนทพร สำเนียง จัดโครงการทัศนศึกษาพัฒนาครู - บุคลากร เรียนรู้กลุ่มประเทศอาเซียน กรณีศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 25
กราบนมัสการพระธาตุหลวง
กราบนมัสการพระธาตุหลวง
กราบนมัสการพระธาตุหลวง
กราบนมัสการพระธาตุหลวง
กราบนมัสการพระธาตุหลวง
กราบนมัสการพระธาตุหลวง
กราบนมัสการพระธาตุหลวง
กราบนมัสการพระธาตุหลวง
กราบนมัสการพระธาตุหลวง
ชมธรรมชาติเขื่อนน้ำงิม
ชมธรรมชาติเขื่อนน้ำงิม
ชมธรรมชาติเขื่อนน้ำงิม
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2562,19:34   อ่าน 155 ครั้ง