โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
ภาพกิจกรรม
25 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวีรธาดา อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสังคมเรื่องการกำจัดขยะกล่องนมและกล่องกระดาษใส่เครื่องดื่มน้ำผลไม้ โดยนักวิชาก
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,20:04   อ่าน 171 ครั้ง