โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
ภาพกิจกรรม
ดร.​ วีรธาดา​ สำเนียง​ ประธาน​บริหาร​โรงเรียน​วีร​ธาดาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ​ดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนา​ระบบ​การบริหาร​จัดการ​โดย​ใช้​เครือ​ข่าย​ความร่วมมือ​แบบ​บูรณาการ​เพื่อพัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​ของ​หน่วยงาน​ในการกำกับดูแลของสำนักงาน​ศึกษาธิก
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,18:30   อ่าน 85 ครั้ง