โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
หมวดหมู่บุคลากร

นางสาวกนกวรรณ์ สาลีแสง
ครูพี่เลี้ยง