โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพงษ์ศักดิ์ ธงธวัช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ