โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชยพล​ ธัญ​ญา​รักษ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.4