โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 เทเบิลเท็นนิส ประเภทชายเดี่ยวระดับประถม ในการแข่งขันกีฬาเอกชนหนองคายครั้งที่ 3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวรายุส แสงมณี
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2563,10:01   อ่าน 26 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 ขว้างไกลชายระดับอนุบาล ในการแข่งขันกีฬาเอกชนหนองคายครั้งที่ 3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายน้ำมนต์ บ้านหว้าน
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2563,10:00   อ่าน 32 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบ Reading Test : RT /2562 100 คะแนนเต็ม ในการประเมินความสามรถด้านการอ่านออกเียง คะแนนเฉลี่ยรวม 92 %
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐชนน เหลาโคตร
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2563,09:52   อ่าน 32 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อับดับ1 สอบ Reading Test : RT /2562 คะแนนเฉลี่ยรวม 95 %
ชื่อนักเรียน : เด็กชายรัชชนนทฺ ศิริภา
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2563,09:46   อ่าน 35 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัชพล ลิดสี
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2562,11:57   อ่าน 244 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนกฤต สาลีแสง
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2562,11:55   อ่าน 172 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ศรีหาวงศ์
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,21:55   อ่าน 177 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน คัดไทย ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปาริชาต กุลสอนนาน
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,21:50   อ่าน 139 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง คัดไทย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิรัญญา มีผล (น้องเมจิ)
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,21:48   อ่าน 140 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบประเมิน​การอ่านคล่อง​ (RT)​ ของ​ สพฐ.​ ผลคะแนนของนักเรียนทุกคน​ อยู่ในระดับ​ ดีมาก​ และมีค่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับจังหวัดและสูงกว่าระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชุั้น ป.1 ทุกคน
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,21:28   อ่าน 136 ครั้ง