โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัชพล ลิดสี
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2562,11:57   อ่าน 162 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนกฤต สาลีแสง
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2562,11:55   อ่าน 113 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ศรีหาวงศ์
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,21:55   อ่าน 103 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน คัดไทย ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปาริชาต กุลสอนนาน
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,21:50   อ่าน 88 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง คัดไทย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิรัญญา มีผล (น้องเมจิ)
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,21:48   อ่าน 85 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบประเมิน​การอ่านคล่อง​ (RT)​ ของ​ สพฐ.​ ผลคะแนนของนักเรียนทุกคน​ อยู่ในระดับ​ ดีมาก​ และมีค่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับจังหวัดและสูงกว่าระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชุั้น ป.1 ทุกคน
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,21:28   อ่าน 79 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบประเมิน​การอ่านคล่อง​ (RT)​ ของ​ สพฐ.​ประจำปีการศึษา 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวรรณรดา อ่างมัจฉัา ได้คะแนนเฉลี่ย 90.05
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,10:37   อ่าน 66 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test :NT ชั้นประถมปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชยพล ธัญญารักษ์​ ได้คะแนนเฉลี่ย​ร้อยละ 56.19
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,10:35   อ่าน 47 ครั้ง