โรงเรียนวีรธาดา
399 หมู่ที่ 4   ตำบลแก้งไก่  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
เบอร์โทรศัพท์ 064-234-7220
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 ขว้างไกลชายระดับอนุบาล ในการแข่งขันกีฬาเอกชนหนองคายครั้งที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายวรวุฒิชัย อุณรพรหม
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2563,20:12  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 เทเบิลเท็นนิส ประเภทชายเดี่ยวระดับประถม ในการแข่งขันกีฬาเอกชนหนองคายครั้งที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายพงษ์ศักดิ์ ธงธวัช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากร
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2563,10:03  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน คัดไทย ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ พวกเมืองพล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,22:02  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง คัดไทย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ พวกเมืองพล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,22:01  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการวิจัยเรื่อง"การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในกำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย"
ชื่ออาจารย์ : ดร.วีรธาดา สำเนียง
ตำแหน่ง : ประธานบริหารโรงเรียนวีรธาดา
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,10:23  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยระดับปริญญาเอก เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย
ชื่ออาจารย์ : ดร.วีรธาดา สำเนียง
ตำแหน่ง : ประธานบริหารโรงเรียนวีรธาดา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,21:28  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ราคาสินค้าภายในตลาดทั้งระบบเพื่อป้องกันและครบคุมราคาให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นไปตามกลไกลตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ชื่ออาจารย์ : นางนนทพร สำเนียง
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2561,12:43  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความ เรื่อง โอกาสและข้อจำกัดจากเขตการค้าเสรีที่มีผลต่อจังหวัดอุดรธานี วารสารคณะรัฐประศาสนศาตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางนนทพร สำเนียง
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2561,12:42  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..